Genealogische Vereniging GOLSE-GENEN
Copyright © 2009 by Genealogische vereniging "Golse Genen"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pietdam@home.nl
Besloten Ledenwebsite
Agenda & Evenementen
Populaire Items
Database, Foto's, Bidprentjes en Bibliotheek
Laatste wijziging op 27 mei 2019
© Genealogische vereniging "Golse Genen"   opgericht 5 december 2009   Handelsregister KvK 17273851

Het werkgebied van "Golse Genen" is Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt.
Webmaster: Piet Dam.
Aanmelding voor
het lidmaatschap
Onze
fotogalerij
Onze
bidprentjes
Onze
databanken
Als lid krijg je via de besloten ledenwebsite toegang tot de Ledenadministatie, Jaarverslagen Digitale bibliotheek, databasis en Bidprentjes
Onze sponsors
Waarom een afgeschermde website uitsluitend toegankelijk voor onze leden?

De Wet bescherming Persoonsgegevens staat ons niet toe om de gegevens van nog in leven zijnde personen te publiceren op het internet. In onze databases gaat het hierbij om meer dan 94.000 personen.
De leden van “Golse Genen” kunnen deze gegevens inzien op een afgeschermde zusterwebsite.(zie in het menu: Naar de besloten ledenwebsite.).
Er zijn natuurlijk meer voordelen verbonden aan het lidmaatschap van “Golse Genen”, bijvoorbeeld: de zeer omvangrijke genealogie-bibliotheek op deze afgeschermde website.
Het lidmaatschap van “Golse Genen” kost slechts 18 euro per jaar. U kunt zich aanmelden als lid van “Golse Genen” door in het menu op “Aanmelding voor het lidmaatschap” te klikken.
Elke eerste dinsdag van de maand verzorgen Frans van Dijk en Piet Dam het genealogies spreekuur in de bibliotheek in het cultuur centrum Jan van Besouw
Bij Vimexx een eigen website, met eigen .nl domein naam en met maar liefst 2Gb SSD-harddiskruimte een heel jaar lang voor nog geen 8 euro (incl. BTW) Klik op logo.
DE BELANGRIJKSTE HULPMIDDELEN VOOR GENEALOGEN

Het (gratis) programma om uw genealogische gegevens thuis te bewerken op uw computer
TNG (The Next Generation) is naar onze mening het
softwarepakket dat bij uitstek geschikt is om uw
genealogische database op het internet te publiceren.

Prijs voor leden $ 22,99 en voor niet-leden $ 32,99.


Het bestuur van de genealogische vereniging “Golse Genen”

Voorzitter:             Joep van Dooren,                 013-5421541
                                        
Secretaris:            Frans van Dijk,                     013-8504652

Penningmeester:   Arnaud Verhoeven,               013-5800378
                               
Webmaster:          Piet Dam,                             013-5346155
                                             
Communicatie:      Chrétien Robben,                  013-5346568
                           
aaverhoeven55@gmail.com
fr.vandijk@gmail.com
pietdam@home.nl
chretienrobben@home.nl
jvdooren@scarlet.nl

web page hit counters codes Free
<>
4 juni 2019, 13.30 - 16.30uur.
Stamboomonderzoek in samenwerking met Bibliotheek Goirle en vereniging Golse-Genen
Locatie Bibiliotheek in het Cultureelcentrum Jan van Besouw Kloosterstraat 22 Goirle
Wij staan voor U gereed om alle vragen over stamboomonderzoek (Genealogie) zo goed mogelijk te
beantwoorden o.a
Hoe te beginnen met het uitwerken van een stamboom.
Welke computerprogramma’s zijn er beschikbaar (betaald of gratis) Hoe te zoeken op genealogische site’s en in
archieven.
En alle andere vragen die betrekking hebben op stamboomonderzoek.
De vereniging Golse-Genen heeft ten doel het voor de toekomst veiligstellen van genealogische gegevens in de
ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verzamelen, onderhouden en opslaan van data, in de meest uitgebreide
zin, het beheren van een website, het verzorgen van publicaties en bijeenkomsten alsmede door het bevorderen van
belangstelling voor de genealogie.
Frans van Dijk en Piet Dam i.s.m. Bibliotheek Goirle.
Enkele leden hebben hun contributie voor 2019 reeds voldaan, voor hen is het onderstaande niet van toepassing.
Voor alle andere leden (binnen de EU) geldt :
Betaal zo snel mogelijk uw contributie op rekening NL08ABNA0819002941 ten name van "De Golse Genen", zodat wij kunnen blijven doorgaan met het houden van lezingen en het in stand houden van de website.
Let op het rekeningnummer dat is veranderd!!!!

Namens het bestuur van de vereniging,

Arnaud Verhoeven
penningmeester.